Zadzwoń! 694 483 121
move well. move often

Aktualności

Wszechstronne wyzwania - klucz do rozwoju

Każdy z nas lubi robić to, co wychodzi mu najlepiej. Problem jednak w tym, że aby czynić postępy (na wszelkich płaszczyznach życia) potrzebujemy poprawy elementów, które nazwać można 'słabymi ogniwami łańcucha'. Zarówno w kontekście nauki nowych umiejętności, jak i progresji treningu - zidentyfikowanie, a następnie bodźcowanie tych obszarów, które wygamają największej poprawy to podstawowy element rozwoju systemu jako całości. 

Druga rzecz, o której warto pomyśleć to stopień, w jakim nasz organizm adaptuje się do znanych mu warunków i jakie ma to przełożenie na sytuacje, które dla systemu są nowe i niepoznane. Jak opisuje w swoim artykule Brett Jones - o wiele bardziej trwała i uniwersalna adaptacja (lub też nauka) ma miejsce w sytuacji, gdzie manipulujemy stosowanymi bodźcami i różnicujemy stopień wyzwania, na który nasz organizm musi zareagować. 
Odniesienie tej uniwersalnej zasady zastosować można dla wielu płaszczyzn - jak choćby nauki w szkole, czy treningu - a szczególnie postępowania korekcyjnego, gdzie dążymy nie do chwilowego, "wyuczonego" postępu, a raczej możliwości trwałej poprawy zidentyfikowanych deficytów.

Polecamy lekturę:
"The Struggle Is The Key"