Zadzwoń! 694 483 121
move well. move often

Szkolenia

FMS
Zaawansowane korekcje

Szkolenie „FMS Zaawansowane korekcje” przeznaczone jest dla osób, które uczestniczyły w podstawowym module „Ocena funkcjonalna FMSTM” oraz praktykują ocenę i działania korekcyjne wg koncepcji FMSTM. Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy uzyskanej podczas szkolenia podstawowego. Pozwala ono na dokładniejsze ukierunkowanie postępowania opartego na zdefiniowanych przyczynach dysfunkcji w układzie ruchu.

Szkolenie łączy przedstawienie aspektów teoretycznych z ćwiczeniami korekcyjnymi w formie praktycznej, a także budowaniem sekwencji działania na wszystkich etapach postępowania korekcyjnego. W trakcie szkolenia rozwijane są i przedstawiane szczegółowe techniki ćwiczeń stosowane w działaniach korygujących.

Koncepcja doboru ćwiczeń korygujących jest w pewnym sensie „sztuką” w której trener/terapeuta na podstawie reakcji klienta/pacjenta stosownie wybiera progresje według znanych zasad doboru ćwiczeń korekcyjnych. „Sztuka” ta jednak ma swoje podstawy i założenia, ich znajomość pozwala w krótkim czasie skutecznie poprawiać fundamentalne wzorce ruchowe.

W trakcie szkolenia analizując wybrane przypadki, uczestnicy doskonalą umiejętność budowania optymalnego planu działań korygujących indywidualnie dobranego do swojego podopiecznego. Omawianie planów postepowania korekcyjnego w oparciu o realne przypadki pozwala uczestnikom nabrać pewności w działaniu i utrwalić zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia „FMSTM Zaawansowane korekcje” poruszane i rozwijane są m.in. następujące zagadnienia:
- podstawowe zasady treningu funkcjonalnego wg FMS 
- różnica pomiędzy treningiem korekcyjnym a treningiem motorycznym
- koncentrowanie działań na „słabym ogniwie” łańcucha kinematycznego
- zaawansowane formy korekcji poszczególnych kompensacji 
- eliminowanie elementów negatywnych w treningu klienta/pacjenta
- optymalny dobór bodźca korekcyjnego i treningowego
- analiza oraz korekcja wzorca oddechu
- integracja treningu motorycznego z działaniami korekcyjnymi
- możliwe modyfikacje oceny i wykorzystania Y-Balance Test jako narzędzia poszerzającego spectrum uzyskanych informacji


Prowadzący:
Remigiusz Rzepka – jedyny autoryzowany instruktor FMS w Polsce


Uczestnicy szkolenia:
Osoby, które odbyły szkolenie "Ocena funkcjonalna FMS".

Formuła szkolenia:
Kurs praktyczny połączony z częścią teoretyczną (wykładową).

Koszt szkolenia obejmuje:

- materiały szkoleniowe 
- poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz posiłek typu lunch
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
- dostęp do egzaminu sprawdzającego (on-line, w języku polskim).Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zarejestrowaniu prosimy o dokonanie płatności na podane wówczas konto.
Termin Miasto Cena
2022-11-05 - 2022-11-06
Warszawa
1 350 zł
Warszawa 1 350 zł