Zadzwoń! 694 483 121
move well. move often

Szkolenia

Fundamental Capacity Screen

Poprawa motoryczności jest celem w każdej dziedzinie życia: czy to sportowca, osoby aktywnej ruchowo rekreacyjnie lub ze względu na wymagania uprawianego zawodu. W trakcie realizacji tego celu, zastanawiamy się czy są jakieś ograniczenia w tym aspekcie, które nie pozwalają nam osiągnąć optymalne wyniki. 

Fundamentalna Ocena Motoryczna (FCS z ang. Fundamental Capacity Screen) – innowacyjna forma oceny - pozwala nam zidentyfikować ograniczenia motoryczne oraz wyznacza kierunki działania, aby poprawić poziom przygotowania funkcjonalnego. 

FCS została zaplanowana aby ocenić cztery podstawowe kluczowe obszary motoryczne  i kompetencje ruchowe:

• Generowanie mocy,

• Kumulowanie i wykorzystanie energii w trakcie kluczowych wzorców ruchowych, 

• Kontrolę motoryczną tułowia podczas obciążenia,

• Kontrolę motoryczną górnej i dolnej części ciała.
 

Koncepcja FCS jest kontynuacją filozofii i praktyki oceny funkcjonalnej FMS oraz strategii postępowania korekcyjnego. 

Kształtowanie motoryki niezbędnej do wypracowania optymalnego poziomu przygotowania w sporcie czy wymagającej aktywności zawodowej jest celem nie tylko trenerów przygotowania motorycznego, ale również trenerów personalnych czy fizjoterapeutów. Podczas szkolenia FCS omawiane są zależności pomiędzy kontrolą motoryczną ocenianą podczas testu FMS oraz bardziej wymagającymi próbami będącymi częścią oceny FCS. 

Przez ponad 20 lat ocena FMS stosowana była jako punkt wyjścia do jakościowej oceny wzorców ruchowych wspólnych dla różnych populacji. Jej wyniki pomagały w planowaniu optymalnej strategii ćwiczeń korekcyjnych.

FCS jest kontynuacją systematycznego i logicznego podejścia w ocenie motoryki, zanim doskonalimy umiejętności dnia codziennego lub sportowe, generujemy energię poprzez fundamentalne próby motoryczne, które nie tylko mogą, ale powinny być mierzone. Podczas szkolenia omawiane są i praktycznie realizowane są aspekty oceny: kontroli motorycznej, kontroli posturalnej, generowania mocy i zdolności do absorbowania sił podczas dynamicznych wzorców.

Podczas pierwszego dnia szkolenia FCS omawiamy koncepcję, metodykę stosowania oceny oraz jej powiązanie z wynikami oceny funkcjonalnej FMS. Każdy z uczestników od początku uczestniczy praktycznie w przeprowadzeniu oceny podstawowej oraz kolejnych prób oceny FCS. 

Podczas drugiego dnia szkolenia FCS przedstawiana jest koncepcja planowania treningu korekcyjnego i motorycznego na podstawie uzyskanych wyników podczas poszczególnych prób oceny FCS. Każdy z ocenianych obszarów (kontroli motorycznej, kontroli posturalnej, generowania mocy i zdolności do absorbowania sił podczas dynamicznych wzorców) omawiany jest szczegółowo wraz z przykładowymi rozwiązaniami treningowymi. 
 

Podczas szkolenia FCS:

• Nauczysz się identyfikować słabe ogniwa motoryki na podstawie oceny funkcjonalnej FMS, oceny kontroli motorycznej Y-Balance Test oraz prób motorycznych oceny FCS, 

• Zapoznasz się z filozofią współzależności jakości wzorców ruchowych (FMS) i efektywnością generowania i absorbowania sił działających podczas prób dynamicznych (FCS),

• Zapoznasz się z kryteriami i normami definiującymi kontrolę motoryczną, kontrolę posturalną, generowanie mocy i absorbcję sił działających na ciało, 

• będziesz doskonalił umiejętności sprawnego przeprowadzenia efektywnej oceny motorycznej FCS,

• zapoznasz się z metodyką i analizą wyników oceny celem zastosowania optymalnych strategii korekcyjnych i treningowych dla swoich podopiecznych.
 

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w szkoleniu FCS jest uczestnictwo w szkoleniu podstawowym FMS.

Polecamy Waszej uwadze zapoznanie się ze szczegółami FCS przedstawionymi przez Graya Cooka - tutaj

Opłatę za szkolenie prosimy dokonywać na poniższe dane:

OPTIMA Remigiusz Rzepka

ul. Woronicza 33B/286
02-640 Warszawa
ING Bank Śląski 
nr konta: 25 1050 1298 1000 0091 3126 2595

Tytułem: "Szkolenie FCS, data i miejsce szkolenia, imię i nazwisko uczestnika"


 

Termin Miasto Cena
2022-12-17 - 2022-12-18
Łódź
1 350 zł
Łódź 1 350 zł