Zadzwoń! 694 483 121
move well. move often

Szkolenia

Ocena funkcjonalna FMS


Szkolenie "Ocena funkcjonalna FMS" to praktyczne przedstawienie koncepcji polegającej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego w oparciu o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.

Functional Movement ScreenTM jest narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym na całym Świecie obejmując szeroki obszar zastosowania : od szkolenia młodzieży, poprzez pracę z amatorami w każdym wieku i na każdym etapie (rehabilitacja / trening)  - aż po codzienną praktykę w sporcie zawodowym. 

Podczas opisywanego szkolenia uczestnicy poznają pełną metodykę wykonania badania FMSTM, a także strategie postępowania korekcyjnego opartego na uzyskanych wynikach. 

W jaki sposób wykorzystuje się FMS w rehabilitacji i sporcie?
FMSTM to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMSTM można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają prawidłową koordynację nerwowo-mięśniową.
Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia dla swojego podopiecznego oraz progresywnie dążyć do jego rozwoju.

Korzyści płynące z FMSTM:
FMSTM czyni ocenę jakości ruchu i jego wpływu na nasze ciało możliwie prostą do powszechnego stosowania. Podstawowe aspekty, które stanowią o wysoce praktyczym charakterze to:
 
Komunikacja – FMS wykorzystuje prosty język, przystępny dla pacjenta/sportowca, jednocześnie stwarzając wspólną platformę do komunikacji dla lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów nadzorujących postęp u swoich podopiecznych.

Ocena – bateria testów FMS stosunkowo łatwo identyfikuje asymetrie, ograniczenia ruchowe, upraszczając testowanie i analizę stanu pacjenta/sportowca

Standaryzacja - FMS tworzy funkcjonalną bazę wyjściową do łatwej identyfikacji progresji i aktualnego stanu zawodnika

Bezpieczeństwo - FMS szybko identyfikuje dysfunkcyjne wzorce ruchowe, na których należy skupić działania korygujące.  Ponadto wskazuje na „gotowość” zawodnika do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych.

Działania korygujące - FMS może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMS, ułatwia dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb pacjenta/sportowca.

Prowadzący:
Remigiusz Rzepka - jedyny certyfikowany Instruktor FMSTM w Polsce

Formuła szkolenia: kurs praktyczny połączony z częścią teoretyczną (wykładową)

Koszt szkolenia obejmuje: 
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz posiłek typu lunch
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
- dostęp do certyfikowanego egzaminu "Ekspert FMSTM"


Poruszane zagadnienia w trakcie szkolenia:
- znaczenie funkcjonalnej i obiektywnej oceny pacjenta/sportowca dla potrzeb planowania treningu funkcjonalnego
- założenia funkcjonalnej oceny motorycznej FMSTM
- szczegółowe testy funkcjonalnej oceny motorycznej FMS i ich interpretacja – założenia teoretyczne i praktyczne (pokaz  oraz ocena między uczestnikami)
- ocena funkcjonalna oraz identyfikacja tzw. słabych ogniw łańcucha kinematycznego - interpretacja oraz aplikacje dla działań praktycznych
- planowanie i tworzenie programów ćwiczeń korekcyjnych ukierunkowanych na reedukację motoryczną
- sekwencja działań ukierunkowanych na korekcję zaburzonych wzorców ruchowych stwarzająca konkretny plan postępowania
- przykładowe plany programów korygujących opartych o trening motoryczny (z wykorzystaniem m.in. Reaktywnego Treningu Nerwowo-Mięśniowego (zajęcia praktyczne)

Uczestnicy szkolenia:
Trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, trenerzy odnowy biologicznej, trenerzy przygotowania motorycznego.


Egzamin certyfikujący:
Uczestnicząc w szkoleniu i zdając egzamin masz możliwość zostać certyfikowanym ekspertem oceny FMSTM.
Egzamin dostępny jest w języku polskim i zdawany jest on-line.

Opłatę za szkolenie prosimy dokonywać na poniższe dane:

OPTIMA Remigiusz Rzepka
ul. Woronicza 33B/286
02-640 Warszawa
ING Bank Śląski 
nr konta: 25 1050 1298 1000 0091 3126 2595

Tytułem: "Ocena funkcjonalna FMS, data i miejsce szkolenia, imię i nazwisko uczestnika"Termin Miasto Cena
2022-10-01 - 2022-10-02
Warszawa
1 350 zł
Warszawa 1 350 zł